Liên hệ

Trường PTDTNT TH&THCS Tả Phìn

Địa chỉ : Xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Hà Văn Bình
Điện thoại: 01678458366

Email: